Image visually summarizing text on the right

Møllebakken 52A - 8361 Hasselager

Bekæmpelse af ukrudt


Indimellem bliver vi nødt til at bekæmpe ukrudt i haven, på fliserarealet mv.

Hos Hobby Haven forhandler vi et udvalg af produkter, som gør dit haveliv lidt nemmere når uønsket ukrudt skal bekæmpes og ikke kan bekæmpes mekanisk.

Vi anbefaler altid at hvis du kan benytte et alternativ og bekæmpe ukrudt mekanisk med et hakkejern eller lign. så er det bedre for vores miljø og natur.