Image visually summarizing text on the right

Møllebakken 52A - 8361 Hasselager

Æbletræer


Hos Hobby Haven sælger vi danske kvalitets æbletræer.

Der er nemlig ikke noget bedre end at dyrke sine egne smagfulde æbler, som er plukket direkte fra træet.

Vi har et bredt sortiment af hårdføre og sunde æbletræer, som passer til din smag og ikke mindst til det danske klima. Alle æbletræer i vores sortiment er i dansk planteskole kvalitet og produceret af dygtige faglærte gartnere.
Få succes med æbletræer i din have

Prøv fx. Ingrid Marie, Belle de Boskoop og Rød Aroma. Disse tre sorter producerer særligt velsmagende æbler, men der findes mange flere sorter der passer til det danske klima...

Placering og jordbund

Æbletræer trives bedst i fuld sol til halvskygge og foretrækker en god, næringsrig jord. Hvis jorden er delvist sandet, kan du tilsætte jordforbedringsmiddel fx. kompost eller vores plantestarter jord.

Vanding og gødning 

Traditionelle frugttræer kræver vand, både før og efter rodfæstning. Som ungt, nyplantet træ anbefales det at gøde to gange om året: én gang før blomstring og én gang efter høst. Universalgødning kan bruges med fordel. Etablerede traditionelle æbletræer har normalt ikke brug for gødning, medmindre jorden er meget sandet og næringsfattig.

Før og efter udplantning af dit æbletræ

Grav et stort plantehul, som er tre gange større end træets rodklump og lige så dybt som træets rødder. Løsn jorden i bunden af hullet, så rødderne kan få fat. Fyld hullet helt op med vand, og når det er trukket ned, kan du placere rodklumpen i hullet. Plant træet, så podestedet er 10 cm over jordoverfladen. Dæk hullet med jord og vand rigeligt. I etableringsperioden skal æbletræet have meget vand. Hvis du planter et æbletræ om foråret eller sommeren, skal det vandes flere gange om ugen, især i varme perioder. Placeringen er også vigtig: hvis træet står i direkte sol, skal det vandes oftere, mens det i skyggefulde omgivelser skal have mindre vand.

Modningstid

Æbler modner om sensommeren og efteråret.

Beskæring

Beskæring i vækstperioden er særligt vigtig for æbletræer, som tilhører planteslægten Malus. Træerne beskæres bedst i vækstsæsonen men der er blade på træerne. 

Overvintring

Æbletræer er fuldt hårdføre i det danske klima og kan overleve alle sæsoner, så snart de er etablerede. Hvis der er nattefrost om foråret, når blomsterne springer ud, kan det påvirke frugtsætningen om efteråret. Hvis dit frugttræet skal stå i en krukke, skal det vinterbeskyttes.